หน้าแรก

เรียนสมาชิกสอบได้ดอทคอม

          สมาชิกที่สั่งจองหนังสือไว้ทุกท่านครับขณะนี้หนังสือพร้อมส่งได้แก่  ผ่ากฎหมาย  ผ่าการบริหารงานในหน้าที่  คู่มือสอบผู้บริหาร  ส่วนเก็งข้อสอบ ส่งได้วันที่ ๑๐  มี.ค. ครับ  ให้สมาชิกที่สั่งจองไว้โทรติดต่อคุณเยาวลักษณ์   0856461913

     งดติวสอบ รอง ผอ สพท. ทุกจุด
     เพราะผมจะเตรียมสอบ ผอ.สพท.                

          ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้ ปฏิทินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก การที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเขตพื้นที่ทั่วไป และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ซึ่งต่อมาที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้ มีมติให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา พิจารณาแนวทางและวิธีการประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ สำหรับการคัดเลือกในกลุ่มประสบการณ์ ประกอบกับ สพฐ.ได้ขอให้กรรมการสรรหาฯ พิจารณากำหนดการคัดเลือกใหม่ เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องดำเนินการสอบเข่ง ขันฯ ครูผู้ช่วยด้วย
ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกใหม่ ดังนี้
- วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ประกาศรับสมัคร
- วันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 รับสมัครโดยตรง ณ สำนักงาน ก.ค.ศ.
- วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข
- วันที่ 21 มิถุนายน 2557 สอบภาค ก และภาค ข
- วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข สำหรับกลุ่มทั่วไป /กลุ่มประสบการณ์ ให้ส่งเอกสารเพื่อ
ใช้ประกอบการแสดงวิสัยทัศน์

- วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 กลุ่มประสบการณ์แสดงวิสัยทัศน์
- วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2557 ประเมินประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ฯ กลุ่มทั่วไป
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งทั้ง 2 กลุ่ม
- วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

เก็งข้อสอบ ผอ.สพท.2557  ครับ
คำถามนี้ตอบอย่างไร...ช่วยตอบนะครับ
              ด้านล่างครับ

 

 

 

 

#41 โดย: pornchai [IP: 114.109.121.xxx]
เมื่อ: 2014-03-31 05:39:47
เก็งข้อสอบ ผอ.สพท 2557
เชิญสมาชิก แขกที่ผ่านมา ผู้สนใจ ลองตอบคำถามนะครับ
๑) นโยบายรัฐบาล ด้านการศึกษา ที่ดำเนินการได้สำเร็จสูงสุดคือเรื่องใด
๒) นโยบายรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดคือเรื่องใด
๓) นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่ดำเนินการแล้วมีปัญหามากที่สุดคือเรื่องใด
๔) นโยบายรฐบาลด้านเศรษฐกิจที่มีปัญหาในด้านการปฏิบัติมากที่สุดคือเรื่องใด
๕) นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมในปัจจุบันคือเรื่องใด
๖) ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคมไทยในปัจจุบันท่านคิดว่ามีสาเหตุมาจากนโยบายด้านใด
๗) ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่รุนแรงที่สุดคือเรื่องใดและมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างไร
๘) นโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ที่สังคมหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลท่านคิดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร
๙) ท่านเป็น ผอ.สพท จะแก้ปัญหาเรื่องใดเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
๑๐) นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของรัฐบาลในปัจจุบันท่านจะแก้โดยวิธีใด

***ให้ตอบเป็นข้อๆ นะครับ อยากตอบข้อไหนก็ได้ครับ มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบยิ่งดีครับ***
#42 โดย: แค่นี้ก่อนครับ [IP: 49.49.186.xxx]
เมื่อ: 2014-04-15 12:41:36
1. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นโยบายการลดภาษี
3. นโยบายการแจกแท็บเล็ต
4. นโยบายการขึ้นค่าแรง
5. นโยบายการขึ้นค่าแรง

ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 29,608