มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 เมาายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 64 อัตรา
ค่าจ้างอัตราเดือนละ 8,690 บาท

วุฒิการศึกษา
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 เมาายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรับสมัคร  / ลิ้งสมัคร