ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300  รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 8 อัตรา
ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300  รับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 8 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร