สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี(จ่าปี่)
จำนวน 99 อัตรา
คุณวุฒิ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครด้วยตนเอง(กรุงเทพ) หรือสมัครทางไปรษณีย์

ประกาศรับสมัคร