การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าทีช่างโยธา
จำนวน 5 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส. ทางช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ

วิธีสมัคร :สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เลขที่ 289 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  2 – 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร