กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 61 อัตรา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 61 อัตรา
ตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 61 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติม 0-2016-4888 ต่อ 506

ประกาศรับสมัคร