กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ  8 อัตรา
2.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
4.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร