กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 35 อัตรา 
(ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562)

1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 15 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) 12 อัตรา
3.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)  5 อัตรา
4.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
5.นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านโยธา) 2 อัตรา

การรับสมัคร
ท่านใดสนใจ สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร