โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 34 อัตรา
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤาภาคม 2562
(วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ล่าสุด) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หลายตำแหน่ง) จำนวน 34 อัตรา (รายละเอียดตามประกาศ)  หากท่านใดสนใจสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองและยื่นได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาบนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤาภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (เช้า 08.30-12.00 น. บ่าย 13.00-16.00น.) โปรดเตรียมหลักฐานการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร