กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 30 เมษายน 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 5/2562 โดยเปิดรับสมัครทั้งสิ้น 16 อัตรา 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดราชการ หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร