สสจ.ระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 71 อัตรา
สสจ.ระยอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 71 อัตรา 
1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 71 อัตรา
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562