สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง รับสมัคร 10 – 31 พฤษภาคม 2562
ตำแหน่ง 
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930และ11,500-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
 
รายละเอียดวุฒิ :
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท หรือ 
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท 
 
โดยเปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562