สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2562 จำนวน 750 อัตรา 
ประกาศ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562
กำหนดการรับสมัคร
-ประกาศรับสมัครฯ (วันที่ 22 เม.ย. 62)
-รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 17 พ.ค. 62)
-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป)

ประกาศรับสมัคร