โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา 
1.ตำแหน่งพยบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-โดยได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

การรับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลปากช่อนานา ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร