สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเเข่งขันและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัคร15พ.ค.-11มิ.ย.62
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400–10,340 บาท/10,840–11,930 บาท/11,500–12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
 
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562