สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 133 อัตรา

2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 

3.ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(รายละเอียดตามประกาศที่แนบ) 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถโหลดใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ลาน KM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัคร