สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 34 ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
จำนวน 34 ตำแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร