สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 33 ตำแหน่ง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
จำนวน 33 ตำแหน่ง 
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
ตั้งแต่วันที่  16 – 23 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร