สสจ.อุดรธานี รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 44 ตำแหน่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 44 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร