สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562)  

ระดับการศึกษาที่รับสมัครสอบ
รับสมัครสอบผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท
​สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร