กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 ตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2562 
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 60 อัตรา 1
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2562 

ประกาศรับสมัคร