กรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร