โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-19 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 12-19 มิถุนายน 2562 1

ประกาศรับสมัคร