สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัครรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 304 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 5 ก.ค.62 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
สพฐ. รับสมัครรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 304 ตำแหน่ง  รับสมัครระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 5 ก.ค.62 1
ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 248 ตำแหน่ง
2.ตำแหนย่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 56 ตำแหน่ง

การรับสมัคร
รับสมัครโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร