กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 -18 มิถุนายน 2562
ประกาศ กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 -18 มิถุนายน 2562
1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
2.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  1 อัตรา
4.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 15 อัตรา
5.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  8 อัตรา
6.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  4 อัตรา
7.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ  1 อัตรา
8.และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   3 อัตรา

ประกาศรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 -18 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร