สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรับสมัคร