สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 – 21 มิถุนายน 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1อัตรา (10/06/2562)
ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร