ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 18 กรกฎาคม 2562
-ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
-ตำแหน่ว นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
(ปฏิบัติงานสำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 18 กรกฎาคม 2562
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัคร  1 - 18 กรกฎาคม 2562 1

ประกาศรับสมัคร