เรือนจำกลางชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562
ประกาศ  เรือนจำกลางชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน
1. ชื่อตำแหน่ง               เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน     11,280 บาท

2. ชื่อตำแหน่ง              พนักงานควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ                ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราค่าตอบแทน     18,000 บาท

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
  
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เรือนจำกลางชลบุรี เลขที่ 123 หมู่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารทั่วไป เรือนจำกลางชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร