สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2562
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร.2 ชั้น 3 โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร 0 3658 1993 7 ต่อ 237 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 16.30 น.ลล

ประกาศรับสมัคร