โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักรังสีการแพทย์
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
6.เจ้าพนักงานธุรการ
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -19 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร