โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 43 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

2.พนักงานบริการ 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

3.พนักงานเปล  7 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร