โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินราย 67 อัตรา
ด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินราย 67 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2562 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ติดต่อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ประกาศรับสมัคร