โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  61 อัตรา
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 61 อัตรา
-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
จำนวน 61 อัตรา

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
-ไม่มีสัญญาผูกพันชดใช้ทุนกับส่วนราชการอื่น

อัตราค่าจ้าง 11,030 – 15,000 บาท

การรับสมัคร
ติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร