โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 90 อัตรา
โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 90 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 30 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2.นักวิชาการสาธารณสุข 60 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร