โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.ผู้ช่วยพยาบาล
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4.พนักงานทั่วไป
5.พนักงานประจำตึก
6.ผู้ช่วยทันตแพทย์
7.พนักงานสถิติ

จำนวนรวม 50 อัตรา

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลนครพนม  ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร