องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา โดยเปิดรับมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (รายละเอียด)
​องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา 1