อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 190 อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
โดยสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-2589-0481-5 ต่อ 140,612

ประกาศรับสมัคร