เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 50 อัตรา
ประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2562
-พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์                               จำนวน   10   อัตรา
2. ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)                         จำนวน    1   อัตรา    

-พนักงานจ้างทั่วไป  (ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน)
1.ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์     จำนวน   5   อัตรา
2.ตำแหน่ง  คนงาน                                             จำนวน  34  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2562

ประกาศรับสมัคร