ประกาศสถาบันการพลศึกษาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562
-ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง 125 อัตรา (ตามเอกสารแนบท้าย)
-อัตราเงินเดือย
ปริญญาเอก 21,000 บาท
ปริญญาโท 17,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันพลศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipe.ac.th และยื่นเอกสารใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 เมษายน 2562 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร