วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา
– ตำแหน่ง อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครอาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 30 อัตรา 1

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร