การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 130 อัตรา ประจำปี 2562
-คุณวุฒิที่ใช้สมัคร ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
-จำนวน 130 อัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 มิถุนายน 2562 ทางอินเตอร์เน็ต
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ประจำปี 2562 1
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ประจำปี 2562 2
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ประจำปี 2562 3

ประกาศรับสมัคร