การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ (วุฒิ ปวช./ปวส) 24 อัตรา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี ตำแหน่ง
-ลูกจ้างบัญชี 13 อัตรา
-ลูกจ้างพัสดุ 1 อัตรา
-ลูกจ้างบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

อายุไม่เกิน 30ปี
คุณวุฒิ ปวช./ปวส.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
18-21 มิถุนายน 2562
ณ สำนักงาน กฟน.1

ประกาศรับสมัคร