ประกาศแล้ว !! ธกส.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4
ธกส.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562
ตามที่ธนาคารประกาศสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียน
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 นั้น ล่าสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับคะแนน
ประกาศแล้ว !! ธกส.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ประจำปี 2562 1
หมายเหตุ
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 – 24 มารายงานตัว ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ห้องเกษตรสุขใจ ชั้น 2 อาคารโพเดียม ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-25586555 ต่อ 8337,8341-5 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน