พรุ่งนี้น้ำมันลด 40 สต. เช็คก่อนเติม
ล่าสุด วันที่ 29 เมษายน 2562 ทางบางจากได้ประกาศราคาน้ำมันในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับราคาใหม่มีดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ 37.46 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 30.05 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล์91 อยู่ที่ 29.78 บาท/ลิตร, E20 อยู่ที่ 27.04 บาท/ลิตร, E85 อยู่ที่ 21.29 บาท/ลิตร, ดีเซล อยู่ที่ 28.09 บาท/ลิตร, ดีเซลพรีเมียม อยู่ที่ 31.69 บาท/ลิตร, HSD-B20 อยู่ที่ 23.09 บาท/ลิตร (โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ).
พรุ่งนี้น้ำมันลดราคา 40 สต. เช็คก่อนเติม 1